Systemansvarig IT, Stockholm

Scroll to content

Om konsultuppdraget

 • Ort: Stockholm 
 • Varaktighet: 01-jun-2020 - 31-maj-2021
 • Ansök senast: 9/4-20 
 • Omfattning: 100%
 • OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.

Uppdragsbeskrivning

Rollen innebär att vara ansvarig för den operativa driften av befintliga och nya IT-lösningar, som både utvecklas på plats och av externa leverantörer. Uppdraget omfattar både arbetsuppgifter av koordinerande och planerade karaktär samt mer operativa och praktiska arbetsuppgifter som sker i Kundens IT-system, t.ex. felsökning och uppgraderingar m.m.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som systemansvarig IT kan följande ingå: 

 • ansvara för systemets vidmakthållande och vidareutveckling 
 • koordinera och driva uppgraderingar och systemförbättringar, vilket även kan omfatta eget praktiskt arbete i Kundens IT-system som t.ex. att utföra installationer, systemkonfiguration och felsökning. 
 • samarbeta med verksamhetsspecialister för framtagning och realisering av aktivitetslistor för systemen 
 • följa upp och samordna leverantörer och intern personal 
 • ansvara för samordning av olika typer av tester, (system-, redundans- och säkerhetstester) samt även kunna genomföra delar av dem själv
 • rapportera incident- och tillgänglighetsstatistik samt status och avvikelser, även eget arbete med att lösa incidenter där praktiskt arbete i Kundens IT-system ingår
 • agera första eskaleringspunkt avseende IT-incidenter för sina system och delta i felsökning och samordning av insatser. Eskalera avvikelser från avtalade åtaganden
 • uppdatera dokumentation för systemen t.ex. drift- och förvaltningsanvisningar med respektive systemberoenden
 • delta i arbete med IT-säkerhet genom att bistå vid risk- och sårbarhetsanalyser, omvärldsbevaka informationssäkerhet och praktiskt säkerhetshöjande arbete i våra IT-system  
 • samarbeta med externa leverantörer samt bidra i avtalshantering
 • omvandla verksamhetskrav till systemkrav och att bistå vid teknisk kravspecificering och framtagande av nya lösningar
 • bistå vid utarbetning av förvaltningsplan, planera för systemunderhåll, samt planera och genomföra förändringar 
 • delta i arbetet med förvaltningsetablering av nya IT-system/komponenter, t.ex. genom att delta i projektarbete.

Säkerhetsprövning

Säkerhetsprövning av leverantör och konsult kan komma att krävas med anledning av att konsulten kommer hantera hemliga uppgifter. För aktuellt uppdrag krävs säkerhetsskyddsavtal nivå 2 med leverantören samt registerkontroll av aktuell konsult för uppdraget. Processen för upprättande av SUA-avtal beräknas ta ca 10 till 12 veckor men kan både ta längre och kortare tid. Om upprättandet av SUA-avtal och registerkontroll blir klar innan angiven tidplan för uppdragsstart ser Kunden gärna att konsulten påbörjar sitt uppdrag tidigare i överenskommelse med aktuell beställare från Kunden. 

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

 • Högskole-/universitetsutbildad inom IT/Datateknik/Systemvetenskap 120 p/180 p eller motsvarande erfarenheter förvärvade på annat sätt
 • Skall ha arbetat med systemförvaltning i roll med ansvar för den operativa IT-driften för ett eller flera system, under minst 5 år
 • Skall ha arbetat i förvaltningsorganisation som tillämpar PM3 och där en strukturerad förvaltande roll krävs i minst 3 år.
 • Skall ha arbetat med samordning och kommunikation mot externa och interna parter, t.ex. leverantörer under minst 3 års tid.
 • Skall ha erfarenhet från eget praktiskt arbete med tekniska miljöer och IT-system när det gäller vidmakthållande (d.v.s. felrättningar, användarstöd, daglig IT-drift och underhåll) och vidareutveckling (d.v.s. anpassningar och förbättringar) i minst 5 år.
 • Skall själv ha arbetat praktiskt med testarbete och felsökning i Windows-miljö som del i projektarbete eller förvaltning i minst 2 år de senaste 5 åren.
 • Skall ha arbetat i organisationer där ITIL tillämpas i minst 3 år.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
 • Skall ha arbetat i förvaltningar eller IT-projekt där agila arbetssätt används i minst 3 år.

Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

 • Erfarenhet från arbete i olika IT-projekt där roll som IT-projektledare eller teknisk projektledare ingått under minst tre år 
 • Erfarenhet från arbete med att ta emot IT-system i förvaltningsorganisation från projekt under minst tre år 
 • Erfarenhet från arbete med utveckling eller förvaltning av IT-lösningar i energibranschen i minst tre år 

Annat

Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav.

 • God kommunikationsförmåga
 • God analysförmåga
 • Pragmatisk inställning till utveckling och förstår att det ibland krävs flera steg för att nå målet   
 • En förmåga att lyssna och ta in nya idéer men också en beslutsamhet i att följa upp att de ramverk och standarder som är fastställda används och tillämpas inom organisationen
 • Tydlig och strukturerad i tal och skrift
 • Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
 • Mycket god förmåga att tänka i system – att se helheten och förstå samband mellan funktioner, aktiviteter, osv

                                                          _______________________                                           

Hur du vinner uppdraget

 • Sök uppdraget genom denna annons
 • I ansökan anger du ett kravställt timpris
 • Lägg in ett CV i word-format
 • Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
 • Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar  från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Techbolag inom IT, Energi och Samhällsbyggnad med fokus på ingenjörer, ekonomer, teknologer och jurister.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Eller känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Affärsområden

Varför välja Shaya Solutions?

På Shaya Solutions värderas ödmjukhet, ihärdighet och flexibilitet högst - oavsett om du är en anställd, kandidat, partner, underkonsult eller kund.

 • Du når oss på 08-35 35 53

  Vardagar 10.00-15.00 (Helger 13.00-14.00)

  Vi ber dig att läsa aktuell annons först innan du ringer oss så att samtalet kan bli så relevant som möjligt för både dig och oss.

  Om vi inte svarar, återkommer vi så snart vi bara kan. Tack för ditt tålamod på förhand.

 • Ödmjukhet, Ihärdighet och flexibilitet

  Genom ett prestigelöst och ihärdigt arbete med fötterna på jorden skapa mervärde och framgångar för vår omgivning. På så sätt är vi en del i omgivningens framgångsresa och de i vår, där flexibilitet är en avgörande faktor.

 • Factoringlösning

  Första uppdraget kan vara en uppförsbacke ekonomiskt innan betalningen är dig tillhanda. För snabbare betalning första månaderna som konsult kan Shaya Solutions hjälpa till att lösa detta.

 • Hälsa och friskvård

  Ett aktivt liv där välmående och trivsamhet i arbetet går hand i hand. Låt dig njuta av 350+ studios till ett förmånligt avtal med leverantör av friskvård. Förhandlat och klart. För vårt nätverk, våra partners.

 • Pension

  Det är lätt att planeringen av tjänstepensionen kan glömmas bort när ditt fokus ligger på uppdraget. I ett led att skapa mervärde kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med Sveriges största bolag med specialisering på tjänstepension för att hitta en lösning.

 • Försäkringar

  Att vara rätt försäkrad kan ibland kännas som en djungel. Vi ger dig råd kring konsultansvarsförsäkringar och har etablerade relationer med flertalet försäkringsbolag för att göra det lättare för dig att välja. Dessa bolag kan även rådge gällande frågor som berör sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

 • Föreläsningar

  Under 2020 kommer vi att bjuda in till ett antal föreläsningar rörande olika beställare, kunder och organisationer - allt för att du som konsult ska förstå hur du på bästa sätt kan göra din profil attraktiv för dessa beställare - samt vice versa. Under dessa föreläsningar ges konsulter också chansen att dela av sina erfarenheter till kunderna/beställarna. Dessa kan vara såväl offentliga som privata beställare.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor