Konsult inom Säkerhet och Civilt försvar, Stockholm

Scroll to content

Om tjänsten:

Shaya Solutions rekryterar en konsult inom säkerhet och civilt försvar till ett privatägt konsultföretag med jämställdhet och hållbarhet i fokus. Bolaget blev framröstade till Sveriges bästa arbetsgivare 2018 av Universum och har ca. 500 medarbetare på 14 orter.

Bolaget verkar framför allt nationellt och tillhandahåller kvalificerade ingenjörer inom installation, brand & risk, bygg & fastighet, energi & miljö samt krishantering.

Om affärsområdet Risk Management

Vi söker dig som är social, hjälpsam, gillar att samverka med kollegor och kunder samt engageras av att hitta lösningar.

Med såväl människan som kunden i centrum blev man framröstade till Sveriges bästa arbetsgivare 2018 av Universum då bolaget lever upp till sina värderingar och visioner.

Personen som kommer in i teamet kommer att vara en viktig del i företagets pågående satsning inom Risk Management. Viktig ur perspektivet att det anställande bolaget kommer att fortsätta sin expansiva resa, där du som kommer in får en viktig roll i att vara en del av ett prestigelöst team med såväl erfarna som nya risk managementkonsulter. I detta team kommer din röst och kompetens att spela en viktig roll i hur strategin formas framgent.

Om tjänsten

Bolaget jobbar mot några av Sveriges största bolag och myndigheter. De arbetar i samhällsviktiga verksamheter som ofta har krav på säkerhetsskydd. De jobbar mot att vinna uppdrag där man vill se till att företag och organisationer har väl fungerande säkerhet och skydd. På några få år har de säkerhets- och försvarspolitiska förutsättningarna kraftigt förändrat den nationella försvarspolitiken. Det innebär att marknadssegmentet växer och bolaget kommer att ha en ökad mängd rekryteringar en lång tid framöver inom segmentet säkerhet och civilt försvar samt affärsområdet Risk Management. 

Arbetet utförs i team tillsammans med andra kollegor där du i tätt samarbete med kunden för det systematiska riskhanteringsarbetet framåt.

I din roll ingår att till exempel:

 • stödja verksamheter genom tillämpning av fördjupad kunskap inom säkerhet och riskhanteringsområdet
 • samverka och samarbeta med olika teknikdiscipliner, experter och funktioner hos kunderna såväl inom som utanför projekten
 • driva och ansvara för risk och säkerhets processerna från planering till uppföljning av åtgärdsförslag.

Du får även möjlighet att jobba med det anställande företagets breda spektrum av kompetenser och tjänster inom säkerhet, risk- och krishantering som omfattas av bland annat:

 • Samhällsplanering/fysisk planering
 • Krishantering och krisberedskap
 • Projektriskhantering och risksamordning
 • Säkerhetstjänster och civil beredskap

Rollen innefattar både samordnande, utförande och analyserande uppgifter, vilket ger en variationsrik vardag. Att komma med egna idéer och förbättringsförslag välkomnas då bolaget ser en tydlig korrelation mellan engagemang och delaktighet rörande initiativtagande.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du finner glädje i att ta egna initiativ - där samverkan, hjälpsamhet och relationsorientering ses som en viktig del för att nå goda resultat. Du har lätt för att samarbeta med andra och samtidigt har du en god planerings- och organisationsförmåga. 

Du kommer få vara med i uppbyggnaden av kunders säkerhets och beredskapssystem. Du kommer även vara del i införandet av kris och beredskapsplanläggning samt organisering utifrån exempelvis myndigheters roll inom totalförsvaret.

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom relevant område för tjänsten. Du har flerårig erfarenhet från säkerhets- och beredskapsarbete från offentlig sektor och/eller privata marknaden. Du har även erfarenhet av projektledning, krisledning och krishantering. Vidare har du goda datakunskaper samt goda kunskaper i svenska och engelska.

Det är meriterande med erfarenhet ifrån den polisiära organisationen/försvarsmakten, utbildning inom stabs- och krisledning samt erfarenhet från kris- och beredskapsarbete/totalförsvarsuppbyggnad inom större och komplex organisation. Det är även meriterande med erfarenhet från arbete med skyddsvärd information från myndigheter eller inom försvars/polissektorn. Vidare är det meriterande om du har ett väletablerat nätverk på regional och och/eller central nivå hos kravställande myndigheter samt om du har erfarenhet av risk- och sårbarhetsanalyser. Erfarenhet både från den offentliga sektorn och den privata är önskvärt.

Din kommande arbetsgivare - Sveriges bästa arbetsgivare!

Det anställande bolagets vision är att vara det självklara valet för kunder och medarbetare och deras affärsidé är att kombinera det stora företagets styrkor med det lilla företagets snabbhet, flexibilitet och närhet. I deras miljö förverkligas goda idéer, människor växer och tillsammans skapar de värden för såväl sig själva som deras kunder och samhället i stort. Detta gör de genom att skapa en kultur med optimala förutsättningar för branschens vassaste konsulter. Att de är framröstade till Sveriges bästa arbetsgivare 2018 av Universum är ett kvitto på att de lever upp till sina värderingar och visioner!

Om Sveriges bästa arbetsgivare

Sveriges bästa arbetsgivare genomförs bland de deltagande företagens egna medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin nuvarande arbetsgivare utifrån tre faktorer:

 • Intern identitet: hur bra medarbetarna anser att deras arbetsgivare levererar vad gäller arbetsgivarens rykte och image, jobbegenskaper, människor och kultur samt ersättning och möjlighet att avancera.
 • Nöjdhet: hur nöjda medarbetarna är med sin arbetsgivare utifrån ett helhetsperspektiv.
 • Lojalitet: hur benägna medarbetarna är att stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare.

Om Shaya Solutions

Techbolag inom IT, Energi och Samhällsbyggnad med fokus på ingenjörer, ekonomer, teknologer och jurister.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Svarar vanligtvis inom en vecka

Eller känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Affärsområden

Varför välja Shaya Solutions?

På Shaya Solutions värderas ödmjukhet, ihärdighet och flexibilitet högst - oavsett om du är en anställd, kandidat, partner, underkonsult eller kund.

 • Du når oss på 08-35 35 53

  Vardagar 10.00-15.00 (Helger 13.00-14.00)

  Vi ber dig att läsa aktuell annons först innan du ringer oss så att samtalet kan bli så relevant som möjligt för både dig och oss.

  Om vi inte svarar, återkommer vi så snart vi bara kan. Tack för ditt tålamod på förhand.

 • Ödmjukhet, Ihärdighet och flexibilitet

  Genom ett prestigelöst och ihärdigt arbete med fötterna på jorden skapa mervärde och framgångar för vår omgivning. På så sätt är vi en del i omgivningens framgångsresa och de i vår, där flexibilitet är en avgörande faktor.

 • Factoringlösning

  Första uppdraget kan vara en uppförsbacke ekonomiskt innan betalningen är dig tillhanda. För snabbare betalning första månaderna som konsult kan Shaya Solutions hjälpa till att lösa detta.

 • Hälsa och friskvård

  Ett aktivt liv där välmående och trivsamhet i arbetet går hand i hand. Låt dig njuta av 350+ studios till ett förmånligt avtal med leverantör av friskvård. Förhandlat och klart. För vårt nätverk, våra partners.

 • Pension

  Det är lätt att planeringen av tjänstepensionen kan glömmas bort när ditt fokus ligger på uppdraget. I ett led att skapa mervärde kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med Sveriges största bolag med specialisering på tjänstepension för att hitta en lösning.

 • Försäkringar

  Att vara rätt försäkrad kan ibland kännas som en djungel. Vi ger dig råd kring konsultansvarsförsäkringar och har etablerade relationer med flertalet försäkringsbolag för att göra det lättare för dig att välja. Dessa bolag kan även rådge gällande frågor som berör sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

 • Föreläsningar

  Under 2020 kommer vi att bjuda in till ett antal föreläsningar rörande olika beställare, kunder och organisationer - allt för att du som konsult ska förstå hur du på bästa sätt kan göra din profil attraktiv för dessa beställare - samt vice versa. Under dessa föreläsningar ges konsulter också chansen att dela av sina erfarenheter till kunderna/beställarna. Dessa kan vara såväl offentliga som privata beställare.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor