Konsultuppdrag: Arbetsmiljöhandläggare, Stockholm

Scroll to content

Om konsultuppdraget

 • Ort: Stockholm 
 • Varaktighet: 16-mar-2020 - 31-dec-2024
 • Ansök senast: 4/3-20 
 • Omfattning: 100%
 • OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.

Uppdragsbeskrivning

Arbetsmiljöhandläggaren kommer att hantera arbetsmiljöfrågor inom tilldelade entreprenader och bevaka och följa upp att entreprenörer följer överenskomna arbetssätt och beställarkrav samt lagar och författningar. I arbetet ingår bl a att utföra tillsyn över leverantörernas arbete genom arbetsplatskontroller, uppföljning av att arbetsmiljöplaner upprättas och efterlevs samt att erforderliga riskanalyser och arbetsberedningar genomförs. Uppgifter i projekteringsskede kan även bli aktuellt, t ex genom deltagande i granskningsarbete.

Arbetsmiljöhandläggaren kommer att vara beställarens representant på arbetsplatsen och ha mycket kontakt med entreprenören. Arbetsmiljöhandläggaren kommer även att rapportera till samordnande byggledare alternativt delprojektledare och projektledare för aktuell utbyggnadsdel.

 Arbetsuppgifter: 

 • Följa upp att entreprenör följer överenskomna arbetssätt och krav.
 • Utföra tillsyn över leverantörers arbete genom arbetsplatskontroller, revisioner samt avstämningar vid möten
 • Sammanställa projektets arbetsmiljörisker
 • Säkerställa att rapportering av olyckor och tillbud rapporteras och utreds
 • Följa upp att arbetsmiljöplaner upprättas och efterlevs samt att erforderliga riskanalyser och arbetsberedningar genomförs
 • Lämna sakkunnig rådgivning avseende arbetsmiljö
 • Delta i entreprenörens skydds-, miljö- och arbetsmiljö ronder
 • Bidra till att projektet utförs så att uppställda krav och mål inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet kan uppnås
 • Säkerställa att BAS-P och BAS-U fullgör sitt uppdrag
 • Stödja att projektet arbetar aktivt med förvaltningens arbetsmiljömål

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

 • Minst 7 års erfarenhet av genomförande/produktion varav minst 3 år med arbetsmiljöarbete i större infrastrukturprojekt och anläggningsprojekt, minst 2 mdkr
 • Högskoleutbildning med relevant inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer som tillräckliga för uppdragets genomförande.
 • God kunskap om relevant arbetsmiljölagstiftning.
 • God kunskap i branschspecifika regelverk bland andra, AB 04, ABT 06, ABK 09, AMA, MER.
 • Goda kunskaper i MS Office och allmänt goda kunskaper i hantering av programvaror och dokumenthantering.
 • God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt engelska.

Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

 • Längre erfarenhet än angivna krav
 • Erfarenhet från planerings- och projekteringsskede av bergtunnlar och undermarksarbete

Önskemål om personliga egenskaper:

Samarbetsförmåga, lyhördhet, ”ordning och reda”, effektiv, målinriktad, kan arbeta självständigt och kan hantera arbete i en miljö där förutsättningarna förändras.

                                                       _______________________                                           

Hur du vinner uppdraget

 • Sök uppdraget genom denna annons
 • I ansökan anger du ett kravställt timpris
 • Lägg in ett CV i word-format
 • Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
 • Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar
  från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Techbolag inom IT, Energi och Samhällsbyggnad med fokus på ingenjörer, ekonomer, teknologer och jurister.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Svarar vanligtvis inom en vecka

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Affärsområden

Varför välja Shaya Solutions?

På Shaya Solutions värderas ödmjukhet, ihärdighet och flexibilitet högst - oavsett om du är en anställd, kandidat, partner, underkonsult eller kund.

 • Du når oss på 08-35 35 53

  Vardagar 10.00-15.00 (Helger 13.00-14.00)

  Vi ber dig att läsa aktuell annons först innan du ringer oss så att samtalet kan bli så relevant som möjligt för både dig och oss.

  Om vi inte svarar, återkommer vi så snart vi bara kan. Tack för ditt tålamod på förhand.

 • Ödmjukhet, Ihärdighet och flexibilitet

  Genom ett prestigelöst och ihärdigt arbete med fötterna på jorden skapa mervärde och framgångar för vår omgivning. På så sätt är vi en del i omgivningens framgångsresa och de i vår, där flexibilitet är en avgörande faktor.

 • Factoringlösning

  Första uppdraget kan vara en uppförsbacke ekonomiskt innan betalningen är dig tillhanda. För snabbare betalning första månaderna som konsult kan Shaya Solutions hjälpa till att lösa detta.

 • Hälsa och friskvård

  Ett aktivt liv där välmående och trivsamhet i arbetet går hand i hand. Låt dig njuta av 350+ studios till ett förmånligt avtal med leverantör av friskvård. Förhandlat och klart. För vårt nätverk, våra partners.

 • Pension

  Det är lätt att planeringen av tjänstepensionen kan glömmas bort när ditt fokus ligger på uppdraget. I ett led att skapa mervärde kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med Sveriges största bolag med specialisering på tjänstepension för att hitta en lösning.

 • Försäkringar

  Att vara rätt försäkrad kan ibland kännas som en djungel. Vi ger dig råd kring konsultansvarsförsäkringar och har etablerade relationer med flertalet försäkringsbolag för att göra det lättare för dig att välja. Dessa bolag kan även rådge gällande frågor som berör sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

 • Föreläsningar

  Under 2020 kommer vi att bjuda in till ett antal föreläsningar rörande olika beställare, kunder och organisationer - allt för att du som konsult ska förstå hur du på bästa sätt kan göra din profil attraktiv för dessa beställare - samt vice versa. Under dessa föreläsningar ges konsulter också chansen att dela av sina erfarenheter till kunderna/beställarna. Dessa kan vara såväl offentliga som privata beställare.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor