Konsultuppdrag: Lösningsarkitekt, Stockholm

Scroll to content

Om konsultuppdraget

 • Ort: Stockholm 
 • Varaktighet: 10-feb-2020 - 31-aug-2020
 • Ansök senast: 21/2-20 
 • Omfattning: 50%
 • OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.

Uppdragsbeskrivning

Konsultuppdraget innebär att i rollen som lösningsarkitekt medverka i Projekt Försäljning hos Kunden, med syftet att ta fram design, lösningsförslag och arkitekturbeskrivningar på konceptuell nivå för Kundens nya försäljningssystem och att beskriva nödvändiga integrationer till andra system.

Kunden vill att konsulten ska ha tidigare erfarenhet och kompetens inom offentlig upphandling och att tidigare erfarenheter och branschkunskaper finns från kollektivtrafikföretag och/eller biljett- och försäljningssystem eller liknande uppdrag. 

För rollen krävs att man har ”helikopterperspektiv” med en mycket god förmåga att förstå komplexa sammanhang och beroenden, mycket god kommunikativ förmåga och mycket bra samarbetsförmåga då nära samarbete med projektets övriga deltagare och externa kontakter är avgörande för projektets framgång.

Uppdraget som lösningsarkitekt i Projekt Försäljning innefattar exempelvis följande arbetsuppgifter:

 • Övergripande ansvar för att säkerställa att de lösningar som realiseras möter arkitekturkrav och fastställda principer och är i linje med gällande referensarkitekturer inom området. Att specificera krav ur ett arkitekturperspektiv, inkluderande användande av tillämpliga standarder.
 • Att dokumentera lösningsarkitektur och arkitekturella principer och förankra arbetet internt såväl som externt. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att ta fram och beskriva.
 • Lösningsarkitektur försäljningskanaler (frontend) och dess funktioner kopplade till försäljningssystem (backend)
 • Att utreda och beskriva nödvändiga integrationer/kommunikation med andra system
 • Lösningsarkitektur för kopplingar till ekonomisystem för redovisning, statistik och avräkning
 • Lösningsarkitektur för BoB-API:er och ID-baserade biljetter
 • Lösningsarkitektur för funktionalitet inom biljettvisering
 • Lösningsarkitektur för ekonomiska flöden
 • Lösningsarkitektur för uppföljning, statistik och analys
 • Medverkan vid möten med leverantörer av försäljningssystem
 • Medverka i framtagning av strategiska beslutsunderlag, granskningar och att värdera olika förslag ur bl a riskperspektiv.
 • Resultatet tas fram stegvis med löpande avstämningar med projektledare och beställare. Detaljerad tidplan överenskommes med uppdragsgivaren. Resursen ska rapportera till projektledaren enligt gällande rutiner och överlämna resultat till identifierade mottagare i linjeorganisationen.

Resursen förväntas delta i projektets gemensamma arbetsuppgifter och aktiviteter såsom riskanalyser, tidsplanering etc.

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

 • Mycket hög kompetens inom lösningsarkitektur IT.
 • Minst 10 års erfarenhet inom området.
 • Ledning: Tar huvudansvar för ledning av större grupp.
 • Genomför/leder/ansvarar för stora uppdrag med mycket hög svårighetsgrad/komplexitet.
 • Mycket stor självständighet.

Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

 • Det är en fördel om kunskap finns om Samtrafikens gemensamma standard BoB (Biljett och Betal).


Önskemål om personliga egenskaper:

 • Är lyhörd, nyfiken och har förmåga att se saker ur olika perspektiv
 • Har förståelse för och förmåga att se helheten kopplad till detaljerna
 • Har känsla och intresse för nyheter i tekniker och branschen
 • Har förmåga att se och föreslå förbättringsmöjligheter
 • Arbetar självständigt, proaktivt och målfokuserat
 • Har ett gott omdöme
 • Är analytisk och lösningsorienterad
 • Är noggrann och strukturerad.

                                                       _______________________                                           

Hur du vinner uppdraget

 • Sök uppdraget genom denna annons
 • I ansökan anger du ett kravställt timpris
 • Lägg in ett CV i word-format
 • Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
 • Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar
  från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Techbolag inom IT, Energi och Samhällsbyggnad med fokus på ingenjörer, ekonomer, teknologer och jurister.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Svarar vanligtvis inom en vecka

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Affärsområden

Varför välja Shaya Solutions?

På Shaya Solutions värderas ödmjukhet, ihärdighet och flexibilitet högst - oavsett om du är en anställd, kandidat, partner, underkonsult eller kund.

 • Du når oss på 08-35 35 53

  Vardagar 10.00-15.00 (Helger 13.00-14.00)

  Vi ber dig att läsa aktuell annons först innan du ringer oss så att samtalet kan bli så relevant som möjligt för både dig och oss.

  Om vi inte svarar, återkommer vi så snart vi bara kan. Tack för ditt tålamod på förhand.

 • Ödmjukhet, Ihärdighet och flexibilitet

  Genom ett prestigelöst och ihärdigt arbete med fötterna på jorden skapa mervärde och framgångar för vår omgivning. På så sätt är vi en del i omgivningens framgångsresa och de i vår, där flexibilitet är en avgörande faktor.

 • Factoringlösning

  Första uppdraget kan vara en uppförsbacke ekonomiskt innan betalningen är dig tillhanda. För snabbare betalning första månaderna som konsult kan Shaya Solutions hjälpa till att lösa detta.

 • Hälsa och friskvård

  Ett aktivt liv där välmående och trivsamhet i arbetet går hand i hand. Låt dig njuta av 350+ studios till ett förmånligt avtal med leverantör av friskvård. Förhandlat och klart. För vårt nätverk, våra partners.

 • Pension

  Det är lätt att planeringen av tjänstepensionen kan glömmas bort när ditt fokus ligger på uppdraget. I ett led att skapa mervärde kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med Sveriges största bolag med specialisering på tjänstepension för att hitta en lösning.

 • Försäkringar

  Att vara rätt försäkrad kan ibland kännas som en djungel. Vi ger dig råd kring konsultansvarsförsäkringar och har etablerade relationer med flertalet försäkringsbolag för att göra det lättare för dig att välja. Dessa bolag kan även rådge gällande frågor som berör sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

 • Föreläsningar

  Under 2020 kommer vi att bjuda in till ett antal föreläsningar rörande olika beställare, kunder och organisationer - allt för att du som konsult ska förstå hur du på bästa sätt kan göra din profil attraktiv för dessa beställare - samt vice versa. Under dessa föreläsningar ges konsulter också chansen att dela av sina erfarenheter till kunderna/beställarna. Dessa kan vara såväl offentliga som privata beställare.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor