Konsultuppdrag: Provningsledare inom järnväg, Stockholm

Scroll to content

Om konsultuppdraget

 • Ort: Stockholm 
 • Varaktighet: 02-mar-2020 - 30-nov-2022
 • -   Med möjlighet till förlängning 
 • Ansök senast:
 • Omfattning: 40%
 • -   Med möjlighet att skala upp uppdragets omfattning till 100 %
 • OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.

Uppdragsbeskrivning

Uppdragets omfattning är att utreda om de provningar som FUT planerar genomföra säkerställer att kommande leveransen kommer vara möjliga för Kunden att ta emot och förvalta. Utredningarna omfattar hur leveransobjekten ska provas och besiktigas samt hur protokoll ska granskas och följas upp med fokus på att möjliggöra en effektiv mottagning. I samarbete med FUT ska information tas fram och sammanställas på hur och när program och förvaltning kan delta i provningar och besiktningar. Det behöver också utredas om projektet behöver genomföra provning och besiktning i egen regi. Om det behövs ska det beskrivas.

I de fall förslag på åtgärder beslutas genomföras relaterade till provning så kommer även rollen ha ansvar för att dessa genomförs i samverkan med programmet/projektet och förvaltningen. Vissa av dessa åtgärder kan innebära att det kommer behövas beslut, rollen ansvar för att dessa beslut kan tas genom att ta fram de underlag som behövs. En viktig del i rollen kommer att vara att ha koll på och kontakt med övriga utredningar inom förvaltningen som t ex kan komma att påverka trafikledning och förvaltning.

Uppdraget är tekniskt och teoretiskt krävande då det omfattar samtliga byggdelar och teknikslag inom ramen för BEST-anläggningar (bana, el, signal och tele) i underjordsmiljö för tunnelbanedrift samt dess tillhörande fastighetsrelaterade stationer. Därtill inkluderas samordningen med Kundens operativa verksamhet.

Under projektets gång kan karaktären på uppdraget komma att förändras, detta eftersom det finns många öppna frågor i starten, det är en hög komplexitet i omfattningen av projektet samt att projektet pågår under väldigt lång tid. Komplexiteten och omfånget innebär att en stor del av arbetet kommer att formas av den som innehar rollen och baserat på händelser och frågeställningar som dyker upp.

Konsultens arbete ingår som en del i Program Utbyggd tunnelbana och bytespunkter med huvudfokus på projekt Mottagningsförberedelse. Vilket innebär att konsulten också kan komma att göra utredningar eller andra relaterade arbetsuppgifter inom Kunden. 

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

 • Erbjuden resurs ska ha relevant utbildning för sin roll, högskole- eller civilingenjör eller motsvarande.
 • Minst 10 års erfarenhet av arbete som provningsledare och av att planera och leda samordnade provningar av tekniska installationer i bygg och anläggningsprojekt.
 • Dokumenterad lång (>5 År) erfarenhet av Test/provning/besiktning/byggledning av installationer i stora och komplexa infrastrukturprojekt.
 • Erfarenhet och kunskap om (>1 År) tekniska system inom järnvägsområdet.
 • Erfarenhet av (>1 År) avvikelsehanteringssystem för hantering av avvikelser från provning, exemplifiera.
 • Erfarenhet av samverkan mellan lokala styr och övervakningssystem och SCADA.
 • Erfarenhet av (>1 År) att arbeta i beställarroll i utvecklingsprojekt där annan part ansvarar för genomförandet, och där man i beställarrollen representerar verksamheten.
 • Vana av att arbeta i samarbete med andra och förmåga att kunna samverka i komplexa frågor.
 • Mycket god kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska.
 • Ett självgående arbetssätt och flexibilitet i att snabbt kunna växla mellan arbetsuppgifter vid behov.
 • God samarbetsförmåga med olika intressenter inom och utom organisationen

Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

 • Erfarenhet av scenarioövningar med ledningscentraler, räddningstjänst och statister.
 • Tydlig i sin kommunikation samt har förmåga att anpassa sig efter mottagaren.
 • Erfarenhet och kunskap om Trafikförvaltningens interna tekniska system och miljöer.

                                                       _______________________                                           

Hur du vinner uppdraget

 • Sök uppdraget genom denna annons
 • I ansökan anger du ett kravställt timpris
 • Lägg in ett CV i word-format
 • Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
 • Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar
  från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Techbolag inom IT, Energi och Samhällsbyggnad med fokus på ingenjörer, ekonomer, teknologer och jurister.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Svarar vanligtvis inom en vecka

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Affärsområden

Varför välja Shaya Solutions?

På Shaya Solutions värderas ödmjukhet, ihärdighet och flexibilitet högst - oavsett om du är en anställd, kandidat, partner, underkonsult eller kund.

 • Du når oss på 08-35 35 53

  Vardagar 10.00-15.00 (Helger 13.00-14.00)

  Vi ber dig att läsa aktuell annons först innan du ringer oss så att samtalet kan bli så relevant som möjligt för både dig och oss.

  Om vi inte svarar, återkommer vi så snart vi bara kan. Tack för ditt tålamod på förhand.

 • Ödmjukhet, Ihärdighet och flexibilitet

  Genom ett prestigelöst och ihärdigt arbete med fötterna på jorden skapa mervärde och framgångar för vår omgivning. På så sätt är vi en del i omgivningens framgångsresa och de i vår, där flexibilitet är en avgörande faktor.

 • Factoringlösning

  Första uppdraget kan vara en uppförsbacke ekonomiskt innan betalningen är dig tillhanda. För snabbare betalning första månaderna som konsult kan Shaya Solutions hjälpa till att lösa detta.

 • Hälsa och friskvård

  Ett aktivt liv där välmående och trivsamhet i arbetet går hand i hand. Låt dig njuta av 350+ studios till ett förmånligt avtal med leverantör av friskvård. Förhandlat och klart. För vårt nätverk, våra partners.

 • Pension

  Det är lätt att planeringen av tjänstepensionen kan glömmas bort när ditt fokus ligger på uppdraget. I ett led att skapa mervärde kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med Sveriges största bolag med specialisering på tjänstepension för att hitta en lösning.

 • Försäkringar

  Att vara rätt försäkrad kan ibland kännas som en djungel. Vi ger dig råd kring konsultansvarsförsäkringar och har etablerade relationer med flertalet försäkringsbolag för att göra det lättare för dig att välja. Dessa bolag kan även rådge gällande frågor som berör sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

 • Föreläsningar

  Under 2020 kommer vi att bjuda in till ett antal föreläsningar rörande olika beställare, kunder och organisationer - allt för att du som konsult ska förstå hur du på bästa sätt kan göra din profil attraktiv för dessa beställare - samt vice versa. Under dessa föreläsningar ges konsulter också chansen att dela av sina erfarenheter till kunderna/beställarna. Dessa kan vara såväl offentliga som privata beställare.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor