Konsultuppdrag: Byggledare Mark, Stockholm

Scroll to content

Om konsultuppdraget

 • Ort: Stockholm 
 • Varaktighet: 09-mar-2020 - 07-mar-2022
 • -   Med möjlighet till förlängning 
 • Ansök senast: 24/2-20 
 • Omfattning: 100%
 • OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.

Uppdragsbeskrivning

Kunden söker nu en driven Byggledare mark med vana att verka i projektorganisationer. Inom projektet ingår även ett antal förberedande arbeten såsom KC-pelarförstärkning, ledningsomläggningar, grundläggnings- och spontarbeten.

Uppdraget som Byggledare Mark innebär huvudsakligen att:

 • Uppföljning av produktionsarbetena avseende Tid, kostnad och kvalitet
 • Uppföljning av entreprenörens egenkontroll och att arbetet bedrivs enligt gällande lagar, regler och krav samt efter framtagna handlingar
 • Samordna resurser för byggledning inom projektet i samråd med Produktionsledare Anläggning
 • Samordning med externa intressenter och parter såsom kommuner, trafikkontor, miljökontor
 • Säkerställa gränssnittet mellan de olika entreprenaderna och leveranserna
 • Hantering av informationsinsatser mot verksamheter och tredje man
 • Följa upp att projektet följer Kundens krav enligt projekt- och programhandboken avseende dokumentering och arkivering.
 • Delta på möten av intresse för projektet, dokumentera och följa upp det som togs upp
 • Bistå Produktionsledare Anläggning med framtagning av statusrapport.
 • Bistå projektet med ekonomiuppföljning

Byggledare mark rapporterar till Produktionsledare Anläggning. Som stöd finns i projektet stabsfunktioner med specialistkompetenser.

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

 • Minst gymnasieutbildning med bygg- eller anläggningsteknisk inriktning.
 • Minst 10 års sammanlagd arbetslivserfarenhet som produktionschef eller i en byggledande roll i mark- och anläggningsprojekt varav minst ett projekt över 500 Mkr
 • Ansvarig för stora och komplicerade trafikomläggningar i ledande befattning.
 • Erfarenhet från byggande av nya broar intill trafikerade spår (broprojekt över 300 Mkr)
 • Dokumenterad kompetens och erfarenhet av stora VA arbeten i trafikerad vägmiljö i ledande befattning. 
 • Erfarenhet från byggledning från beställarsidan

Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

 • Erfarenhet från entreprenadsidan i ledande befattning
 • Verifierbar god kunskap inom AB 04, ABT 06, AMA och MER.
 • Goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska
 • BAS-U utbildning samt arbetat som BAS-U handläggare.

                                                       _______________________                                           

Hur du vinner uppdraget

 • Sök uppdraget genom denna annons
 • I ansökan anger du ett kravställt timpris
 • Lägg in ett CV i word-format
 • Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
 • Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar
  från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Techbolag inom IT, Energi och Samhällsbyggnad med fokus på ingenjörer, ekonomer, teknologer och jurister.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Svarar vanligtvis inom en vecka

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Affärsområden

Varför välja Shaya Solutions?

På Shaya Solutions värderas ödmjukhet, ihärdighet och flexibilitet högst - oavsett om du är en anställd, kandidat, partner, underkonsult eller kund.

 • Du når oss på 08-35 35 53

  Vardagar 10.00-15.00 (Helger 13.00-14.00)

  Vi ber dig att läsa aktuell annons först innan du ringer oss så att samtalet kan bli så relevant som möjligt för både dig och oss.

  Om vi inte svarar, återkommer vi så snart vi bara kan. Tack för ditt tålamod på förhand.

 • Ödmjukhet, Ihärdighet och flexibilitet

  Genom ett prestigelöst och ihärdigt arbete med fötterna på jorden skapa mervärde och framgångar för vår omgivning. På så sätt är vi en del i omgivningens framgångsresa och de i vår, där flexibilitet är en avgörande faktor.

 • Factoringlösning

  Första uppdraget kan vara en uppförsbacke ekonomiskt innan betalningen är dig tillhanda. För snabbare betalning första månaderna som konsult kan Shaya Solutions hjälpa till att lösa detta.

 • Hälsa och friskvård

  Ett aktivt liv där välmående och trivsamhet i arbetet går hand i hand. Låt dig njuta av 350+ studios till ett förmånligt avtal med leverantör av friskvård. Förhandlat och klart. För vårt nätverk, våra partners.

 • Pension

  Det är lätt att planeringen av tjänstepensionen kan glömmas bort när ditt fokus ligger på uppdraget. I ett led att skapa mervärde kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med Sveriges största bolag med specialisering på tjänstepension för att hitta en lösning.

 • Försäkringar

  Att vara rätt försäkrad kan ibland kännas som en djungel. Vi ger dig råd kring konsultansvarsförsäkringar och har etablerade relationer med flertalet försäkringsbolag för att göra det lättare för dig att välja. Dessa bolag kan även rådge gällande frågor som berör sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

 • Föreläsningar

  Under 2020 kommer vi att bjuda in till ett antal föreläsningar rörande olika beställare, kunder och organisationer - allt för att du som konsult ska förstå hur du på bästa sätt kan göra din profil attraktiv för dessa beställare - samt vice versa. Under dessa föreläsningar ges konsulter också chansen att dela av sina erfarenheter till kunderna/beställarna. Dessa kan vara såväl offentliga som privata beställare.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor