Konsultuppdrag: Delprojektledare för Automationsuppdrag, Stockholm

Scroll to content

Om konsultuppdraget

 • Ort: Stockholm 
 • Varaktighet:  01-apr-2020 - 01-apr-2021
 • Ansök senast: ASAP
 • Omfattning: 100%
 • OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.

Uppdragsbeskrivning

Leda och driva Kundens Automationsprogram samt driva investeringsprojekt inom Automation inklusive spetsanläggningar löpande enligt Automationsprogram för PMO.

Ansvar:

 • Projektledaren har det övergripande ansvaret för att projektets resultat blir i enlighet med omfattning i godkänd projektplan.
 • Projektledaren ansvarar för att projektet genomförs inom fastställda kostnads- och tidsramar med överenskommen kvalitet. Projektledaren ansvarar även för att Kundens processer och policys, lagar, bestämmelser och myndigheters krav på produkten tillgodoses.
 • Leverera och agera i enlighet med Kundens värderingar 

Projektdokumentation:

 • Skriva Projektplanen och dess etappmål (TG0-TG4).
 • Ta fram förfrågningsunderlag samt medverka vid upphandling
 • Ta fram beslutspresentation, budget, tids- och resursplan samt  övriga beslutsunderlag.
 • I samråd med projektcontroller upprätta projekttidplan samt kostnadsuppföljning.
 • Implementera och underhålla de styrande dokumenten för projektet.
 • Upprätta slut- och erfarenhetsrapport för projektet.

Resurser:

 • Teckna resurskontrakt med ansvariga linjechefer och resursansvariga angående beläggning av deras personal. Projektledaren kommunicerar konsekvenser om resurser ej finns tillgängliga enligt överenskommet kontrakt.
 • Förse resursansvariga enheter med erforderliga uppgifter och underlag för deras planering.
 • Introducera nya projektmedlemmar.
 • Motivera och stödja projektmedlemmar.

Rapportering och daglig styrning:

 • Leda och driva enligt projektplan och hantera den dagliga styrningen.
 • Kommunicera projektets status till interna såväl som externa intressenter.
 • Identifiera samt kontinuerligt hantera projekt- och EHS-risker.
 • Utforma/genomföra kvalitetsplanering och kvalitetgranskning.
 • Delge information till referensgrupp och projektmedlemmar.
 • Förbereda ärenden för beslut i styrgruppen.
 • Rapportera status och potentiella avvikelser till projektets beställare och styrgrupp.

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

 • Goda kunskaper och förståelse för instrumentering/reglering samt för modern IT-teknik. Främst kommunikationsteknik, virtuella nätverk och virtuella servers.
 • Goda kunskaper och förståelse för moderna DCS-system (ABB 800xA).
 • God vana av framtagning av underlag för upphandling samt kravställning av objektlistor, funktionsbeskrivningar och andra handlingar för att beskriva omfattning och funktion samt kunna verifiera leveransen mot kravställning.
 • Hög kompetens och utbildning inom aktuellt område
 • 5-9 års erfarenhet inom området, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag inom aktuellt område med hög kvalitet. Är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år.
 • Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
 • Erfarenhet av processindustri och/eller kraftvärme.

IT-kunskaper:

 • Planering (Primavera)
 • Ekonomi (FIDO, MAXIMO, Basware)
 • Dokumentation (DM, DM ANLDOK, Project Place

Önskemål om personliga egenskaper:

 • Självgående 
 • Kommunikativ i projekt
 • Ledaregenskaper gällande att leda och driva konstruktörer under sig samt leda entreprenader

                                                       _______________________                                           

Hur du vinner uppdraget

 • Sök uppdraget genom denna annons
 • I ansökan anger du ett kravställt timpris
 • Lägg in ett CV i word-format
 • Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
 • Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar
  från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Techbolag inom IT, Energi och Samhällsbyggnad med fokus på ingenjörer, ekonomer, teknologer och jurister.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Svarar vanligtvis inom en vecka

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Affärsområden

Varför välja Shaya Solutions?

På Shaya Solutions värderas ödmjukhet, ihärdighet och flexibilitet högst - oavsett om du är en anställd, kandidat, partner, underkonsult eller kund.

 • Du når oss på 08-35 35 53

  Vardagar 10.00-15.00 (Helger 13.00-14.00)

  Vi ber dig att läsa aktuell annons först innan du ringer oss så att samtalet kan bli så relevant som möjligt för både dig och oss.

  Om vi inte svarar, återkommer vi så snart vi bara kan. Tack för ditt tålamod på förhand.

 • Ödmjukhet, Ihärdighet och flexibilitet

  Genom ett prestigelöst och ihärdigt arbete med fötterna på jorden skapa mervärde och framgångar för vår omgivning. På så sätt är vi en del i omgivningens framgångsresa och de i vår, där flexibilitet är en avgörande faktor.

 • Factoringlösning

  Första uppdraget kan vara en uppförsbacke ekonomiskt innan betalningen är dig tillhanda. För snabbare betalning första månaderna som konsult kan Shaya Solutions hjälpa till att lösa detta.

 • Hälsa och friskvård

  Ett aktivt liv där välmående och trivsamhet i arbetet går hand i hand. Låt dig njuta av 350+ studios till ett förmånligt avtal med leverantör av friskvård. Förhandlat och klart. För vårt nätverk, våra partners.

 • Pension

  Det är lätt att planeringen av tjänstepensionen kan glömmas bort när ditt fokus ligger på uppdraget. I ett led att skapa mervärde kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med Sveriges största bolag med specialisering på tjänstepension för att hitta en lösning.

 • Försäkringar

  Att vara rätt försäkrad kan ibland kännas som en djungel. Vi ger dig råd kring konsultansvarsförsäkringar och har etablerade relationer med flertalet försäkringsbolag för att göra det lättare för dig att välja. Dessa bolag kan även rådge gällande frågor som berör sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

 • Föreläsningar

  Under 2020 kommer vi att bjuda in till ett antal föreläsningar rörande olika beställare, kunder och organisationer - allt för att du som konsult ska förstå hur du på bästa sätt kan göra din profil attraktiv för dessa beställare - samt vice versa. Under dessa föreläsningar ges konsulter också chansen att dela av sina erfarenheter till kunderna/beställarna. Dessa kan vara såväl offentliga som privata beställare.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor