Konsultuppdrag: Delprojektledare Produktion för tunnelbana, Stockholm

Scroll to content

Om konsultuppdraget

 • Ort: Stockholm 
 • Varaktighet: 02-mar-2020 - 31-dec-2021
 • Ansök senast: 23/2-20 
 • Omfattning: 100%
 • OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.

Uppdragsbeskrivning

Projektet kommer under de första åren att jobba med lokaliseringsfrågan och att utreda olika former av tekniska vägval. Därefter inleds projektering och sedan upphandling och byggande. Även om det inte på flera år är aktuellt med byggande ser Kunden det som viktigt att tidigt beakta produktionsaspekter. En viktig inledande fråga för projektet är att utreda tunneldrivningsteknik, traditionell borra-spräng eller drivning med TBM. Andra frågor att utreda/besluta kring är exempelvis tekniska lösningar utifrån byggbarhet, kostnadskonsekvenser i produktionsskedet av olika val, behov av etableringsytor, masshantering samt kalkylering och tidplanering.

Kunden söker därför en person som har gedigen erfarenhet från undermarksbyggande och stort intresse för planerings- och utredningsfrågor. Kunden vill att du ska vara ett bollplank till den övriga projektorganisationen i genomförandefrågor och granska föreslagna lösningar från utredande konsulter. För att lyckas med uppdraget kan det bli aktuellt att delprojektledaren själv eller via upphandlade konsulter utreder olika lösningar. Ett ytterligare område som bedöms bli viktigt är att bevaka närliggande projekt och konstruktioners påverkan på eller begränsning för det egna projektet.

Delprojektledaren kommer också aktivt att medverka i projektets övergripande styrning genom att vara del av projektledningsgruppen.

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

 • Minst 12 års erfarenhet av arbete med undermarksprojekt i produktionsskedet
 • Erfarenhet av arbete i minst 12 år med jämförbart transportinfrastrukturprojekt. Med jämförbart projekt menas här ett projekt med produktionskostnad över fem miljarder kronor.
 • Erfarenhet av kalkylering av transportinfrastrukturprojekt
 • Erfarenhet av produktionsplanering av transportinfrastrukturprojekt

Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

 • Arbete i planläggnings- och projekteringsskede
 • Erfarenhet från spårtrafikprojekt
 • Erfarenhet från utredning och/eller tunneldrivning med TBM

Önskemål om personliga egenskaper:

Uppdraget innebär mycket kontakter vilket ställer krav på att konsulten har god förmåga att uttrycka sig i både tal och skrift. En förmåga att förklara för till exempel allmänhet vad projektet innebär. Samtidigt struktur och kunna följa upp andra konsultorganisationer.

                                                       _______________________                                           

Hur du vinner uppdraget

 • Sök uppdraget genom denna annons
 • I ansökan anger du ett kravställt timpris
 • Lägg in ett CV i word-format
 • Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
 • Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar
  från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Techbolag inom IT, Energi och Samhällsbyggnad med fokus på ingenjörer, ekonomer, teknologer och jurister.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Svarar vanligtvis inom en vecka

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Affärsområden

Varför välja Shaya Solutions?

På Shaya Solutions värderas ödmjukhet, ihärdighet och flexibilitet högst - oavsett om du är en anställd, kandidat, partner, underkonsult eller kund.

 • Du når oss på 08-35 35 53

  Vardagar 10.00-15.00 (Helger 13.00-14.00)

  Vi ber dig att läsa aktuell annons först innan du ringer oss så att samtalet kan bli så relevant som möjligt för både dig och oss.

  Om vi inte svarar, återkommer vi så snart vi bara kan. Tack för ditt tålamod på förhand.

 • Ödmjukhet, Ihärdighet och flexibilitet

  Genom ett prestigelöst och ihärdigt arbete med fötterna på jorden skapa mervärde och framgångar för vår omgivning. På så sätt är vi en del i omgivningens framgångsresa och de i vår, där flexibilitet är en avgörande faktor.

 • Factoringlösning

  Första uppdraget kan vara en uppförsbacke ekonomiskt innan betalningen är dig tillhanda. För snabbare betalning första månaderna som konsult kan Shaya Solutions hjälpa till att lösa detta.

 • Hälsa och friskvård

  Ett aktivt liv där välmående och trivsamhet i arbetet går hand i hand. Låt dig njuta av 350+ studios till ett förmånligt avtal med leverantör av friskvård. Förhandlat och klart. För vårt nätverk, våra partners.

 • Pension

  Det är lätt att planeringen av tjänstepensionen kan glömmas bort när ditt fokus ligger på uppdraget. I ett led att skapa mervärde kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med Sveriges största bolag med specialisering på tjänstepension för att hitta en lösning.

 • Försäkringar

  Att vara rätt försäkrad kan ibland kännas som en djungel. Vi ger dig råd kring konsultansvarsförsäkringar och har etablerade relationer med flertalet försäkringsbolag för att göra det lättare för dig att välja. Dessa bolag kan även rådge gällande frågor som berör sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

 • Föreläsningar

  Under 2020 kommer vi att bjuda in till ett antal föreläsningar rörande olika beställare, kunder och organisationer - allt för att du som konsult ska förstå hur du på bästa sätt kan göra din profil attraktiv för dessa beställare - samt vice versa. Under dessa föreläsningar ges konsulter också chansen att dela av sina erfarenheter till kunderna/beställarna. Dessa kan vara såväl offentliga som privata beställare.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor