Konsultuppdrag: Affärsförvaltare, Stockholm

Scroll to content

Om konsultuppdraget

 • Ort: Stockholm
 • Varaktighet: 27-jan-2020 - 30-sep-2020
 • Ansök senast: 21/1
 • Omfattning: 50- 100%
 • OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.

Beskrivning av uppdraget

 • Leda arbetet med Förvaltningsplaner enligt Kundens styrande dokument
 • Följa upp anläggningens störningar i form av trender och analyser i anvisade system (exempelvis BEST-A) och verka för åtgärder som ökar anläggningens säkerhet och tillförlitlighet
 • Analysera ersättningsinvesteringsförslag från UHE och komplettera med faktiskt behov, sammanställa beslut för reinvesteringar
 • Upprätta projektbeställning till IP för ersättningsinvesteringar som ej utförs inom underhållsavtalen.
 • Aktivt delta i forum med IP program och projekt, dvs beställargrupper och beredningsgrupper samt mottagarforum etc.
 • Upprätta budget och prognoser för ersättningsinvesteringar inom eget ansvarsområde, enligt VE tidplan och årscykel
 • Aktivt agera för att hantera strategisk reservdelsstyrning
 • Utföra platsbesök i anläggningen i samverkan med kontroll och inspektion för kontroll och ökad insyn i anläggningens status och utförda arbeten
 • Vid extraordinära händelser aktivt bevaka händelseutvecklingen till normalläge är återställt
 • Samarbeta med Portföljledare avseende Infra BEST samlade Ersättningsinvesteringsportfölj
 • Samverka med mottagningskoordinator
 • Följa upp beslutade ersättningsinvesteringar på uppdrag av anläggningsförvaltare
 • Följa anläggningens felutfall och verka för att UHE ska analysera och vidta åtgärder för ökad säkerhet och tillförlitlighet
 • Delta i kravställning och implementering av förvaltningssystem BEST-A och System för hantering av Kundens Tekniska Information.

 Som anställd eller konsult förväntas man att efterleva Kundens värderingar vilket är:

Öppenhet: Ett enkelt hej kan leda till så mycket. Genom att bjuda in och dela med oss skapar vi en offentlig verksamhet med ett öppet klimat. Vi jobbar för hela regionens invånare. Alla räknas.

Kompetens: Hos oss vågar vi välja en riktning, men vi har också modet att tänka om. Vi tar tillvara på varandras kunskap och vill hela tiden lära mer. Här finns möjligheter att växa och utvecklas.

Pålitlighet: Tillsammans levererar vi inom trafik och utvecklar den för framtiden. Vi är tydliga med både förväntningar och utmaningar. Om något inte fungerar förklarar vi varför och tar ansvar.

Samverkan: Hos oss är alla en del av helheten, det ger energi. Vi inkluderar alla som behövs för att vi ska kunna nå de gemensamma målen.

 

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

 • Kunden söker dig som är civilingejör, högskoleingenjör.
 • Dokumtenterad erfarenhet av avtalförvaltare, minst 1 år.
 • Dokumtenterad erfarenhet av budget, prognosarbete, minst 1 år.
 • Erfarenhet av produktion samt planering av arbete i spårmiljö, minst 1 år.

Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

 • Mycket god kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska
 • Är bekant med SL:s säkerhetsrutiner
 • Inneha giltig Tri Tub behörighet minst Kategori 19.
 • Minst 1 års erfarenhet om trafikförvaltningens organisation och arbetssätt

                                                       _______________________                                           

Hur du vinner uppdraget

 • Sök uppdraget genom denna annons
 • I ansökan anger du ett kravställt timpris
 • Lägg in ett CV i word-format
 • Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
 • Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar
  från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Techbolag inom IT, Energi och Samhällsbyggnad med fokus på ingenjörer, ekonomer, teknologer och jurister.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Affärsområden

Varför välja Shaya Solutions?

På Shaya Solutions värderas ödmjukhet, ihärdighet och flexibilitet högst - oavsett om du är en anställd, kandidat, partner, underkonsult eller kund.

 • Du når oss på 08-35 35 53

  Vardagar 10.00-15.00 (Helger 13.00-14.00)

  Vi ber dig att läsa aktuell annons först innan du ringer oss så att samtalet kan bli så relevant som möjligt för både dig och oss.

  Om vi inte svarar, återkommer vi så snart vi bara kan. Tack för ditt tålamod på förhand.

 • Ödmjukhet, Ihärdighet och flexibilitet

  Genom ett prestigelöst och ihärdigt arbete med fötterna på jorden skapa mervärde och framgångar för vår omgivning. På så sätt är vi en del i omgivningens framgångsresa och de i vår, där flexibilitet är en avgörande faktor.

 • Factoringlösning

  Första uppdraget kan vara en uppförsbacke ekonomiskt innan betalningen är dig tillhanda. För snabbare betalning första månaderna som konsult kan Shaya Solutions hjälpa till att lösa detta.

 • Hälsa och friskvård

  Ett aktivt liv där välmående och trivsamhet i arbetet går hand i hand. Låt dig njuta av 350+ studios till ett förmånligt avtal med leverantör av friskvård. Förhandlat och klart. För vårt nätverk, våra partners.

 • Pension

  Det är lätt att planeringen av tjänstepensionen kan glömmas bort när ditt fokus ligger på uppdraget. I ett led att skapa mervärde kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med Sveriges största bolag med specialisering på tjänstepension för att hitta en lösning.

 • Försäkringar

  Att vara rätt försäkrad kan ibland kännas som en djungel. Vi ger dig råd kring konsultansvarsförsäkringar och har etablerade relationer med flertalet försäkringsbolag för att göra det lättare för dig att välja. Dessa bolag kan även rådge gällande frågor som berör sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

 • Föreläsningar

  Under 2020 kommer vi att bjuda in till ett antal föreläsningar rörande olika beställare, kunder och organisationer - allt för att du som konsult ska förstå hur du på bästa sätt kan göra din profil attraktiv för dessa beställare - samt vice versa. Under dessa föreläsningar ges konsulter också chansen att dela av sina erfarenheter till kunderna/beställarna. Dessa kan vara såväl offentliga som privata beställare.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor