facebook tracking

Konsultuppdrag: Projektledare Tekniska installationer och IT (UTB), Stockholm

Scroll to content

Om konsultuppdraget

 • Ort: Stockholm
 • Varaktighet: 01-jan-2020 - 31-dec-2022
 • Ansök senast: 31/12-19
 • Omfattning: 100%
 • OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skallkraven för att vi öht. ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.

Uppdragsbeskrivning

En projektledares roll är att leda och koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt. Till sin hjälp har projektledaren en projektgrupp som oftast består av specialister inom sina respektive områden. Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kostnad och kvalitet. Som projektledare hos Kunden ska man agera utifrån utvecklingsmålen; kompetent projektgenomförare, affärsmässig beställare och effektiv styrning. Rollen ställer stora krav på god ledarskapsförmåga, god teknisk förståelse, att vara kommunikativ och att inneha ett strukturerat arbetssätt.

En stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper. Som projektledare förväntas du ha en god ledarskaps- och kommunikationsförmåga, en förståelse för rapporteringsvägar och ett strukturerat arbetssätt. Du behöver kunna lyfta blicken till att se helheten och ha ett strategiskt arbetssätt.

Exempel på uppdrag och ansvar:

 • Strukturera upp, organisera och planera projektet. Det innefattar att planera inför den kommande mottagningen samt arbete som behöver genomföras inom området fram till start (strategisk planering med ett 5-10 års perspektiv)
 • Upprätta projektspecifikation
 • Leda och genomföra projektet mot mål i enlighet med fastställd projektspecifikation avseende omfattning, tid, kostnader och kvalitet
 • Ta fram process och säkerställa de intrång som görs i Kundens centrala IT-miljöer
 • Identifiera gap och föreslå åtgärder för dessa
 • Bevakar att det som kommer överlämnas till förvaltningen är förvaltningsbart och driftkostnadseffektiv
 • Samverka med FUT enligt övergripande överenskommelse med Kunden
 • Ansvara för att projektet drivs i enlighet med Kundens projekt och programhandbok samt övriga riktlinjer, rutiner och strategier.
 • Ansvara för att projektmedlen används på ett ändamålsenligt sätt genom ekonomisk styrning såsom budget och prognosarbete
 • Statusrapportera till programledning och styrgrupp
 • Planera, leda och vid behov rekrytera till projektet. Ansvara för resursplanering och -hantering såsom avrop av konsulter etc.
 • Kontinuerligt identifiera och kvantifiera risker och möjligheter, samt, efter mandat, vidta eller föreslå lämpliga förebyggande åtgärder.
 • Ansvara för samordningen och kommunikationen med såväl interna som externa intressenter
 • Kommunicera behov av beslut till programledningen och vid behov ta fram beslutsunderlag för frågor utanför projektledarens mandat
 • Säkerställa att projektet efterföljer Kundens säkerhetsstyrningssystem och krav på miljö och arbetsmiljö. Motta och delegera vidare (vid behov) arbetsuppgifter avseende arbetsmiljö och säkerhet inom projektet
 • Uppdraget kan även omfatta arbete med frågor inom ansvarsområdet för andra projekt/uppdrag, om behov uppstår


Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

 • Utbildning inom projektledning och projektmetodik, såsom PROPS/XLPM
 • Minst 10 års erfarenhet av att ha arbetat i strategiskt komplexa projekt som arbetsform på ledande nivå (med tyngdpunkt på IT)
 • Lång erfarenhet (5+år) av att arbete med förvaltning av IT-system
 • Gedigen erfarenhet av att leda och driva strategiska frågor (som rör verksamhetsutveckling) i rollen som projektledare
 • Erfarenhet från projektarbete i stora infrastruktur-, fastighets-, anläggnings-, -fordons-, eller järnvägsprojekt med många olika parter
 • Generalist med bred teknisk förståelse för styr, övervakning samt IT
 • Erfarenhet från alla faserna inom projektlivscykeln (analys, planering, genomförande, avslut)
 • Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen (eller förvärvat sig motsvarande nivå arbetslivet) med relevans för uppdraget
 • Erfarenhet av att strukturera upp och leda överlämnings- och/eller mottagningsprocesser i komplexa projekt
 • Mycket god kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska
 • God förmåga att skapa och behålla relationer med olika intressenter
 • Erfarenhet av att arbeta med gränssnittsfrågor och projektberoenden i projekt

Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

 • Erfarenhet av att arbeta i beställarroll i utvecklingsprojekt där annan part ansvarar för genomförandet är starkt meriterande
 • Erfarenhet från förvaltning och drift av IT
 • Erfarenhet från bygg- eller anläggningsprojekt
 • Dokumenterad ledarskapsutbildning
 •  Projektledningsutbildning eller certifierad projektledare (t ex PMI, IPMA el motsvarande)
 • Kompetens och erfarenhet inom upphandling och entreprenadjuridik (AB/ABT) enligt LOU/LUF
 • Kunskap inom kvalitetssystem samt branschens lagar, krav och riktlinjer
 • Systemkunskap i Agresso
 • Arbete för trafikförvaltningen är meriterande
 • Arbete för eller inom offentlig sektor

Önskemål om personliga egenskaper:

 • Systematiskt och strukturerat arbetssätt
 • Strategisk med förmåga att tänka långsiktigt
 • Lösningsinriktad, tar sig an problem med en öppen attityd och bjuder in till dialog och samverkan
 • Kommunicerar enkelt och tydligt med fokus på mottagarens förutsättningar och behov
 • God samarbetsförmåga, skapar och bevarar goda relationer
 • Förmåga att prioritera och hantera olika typer av arbetsuppgifter parallellt
 • Är självgående och tar initiativ för att hitta alternativa lösningar
 • Noggrann, ansvarsfull, handlingskraftig
 • Kunden ser att du är noggrann, initiativtagande, driven, ansvarsfull och har ett stort intresse av att samarbeta inom projekten och Kundens verksamhet. 
 • Ett brinnande intresse för projektarbete samt ordning och reda är också en förutsättning för denna roll.

                                                       _______________________                                           

Hur du vinner uppdraget

 • Sök uppdraget genom denna annons
 • I ansökan anger du ett kravställt timpris
 • Lägg in ett CV i word-format
 • Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
 • Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar
  från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Rekryteringsföretag och Konsultmäklare med fokus på ingenjörer och teknologer inom Energi, Samhällsbyggnad och IT.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Affärsområden

Varför välja Shaya Solutions?

På Shaya Solutions värderas ödmjukhet, ihärdighet och flexibilitet högst - oavsett om du är en anställd, kandidat, partner, underkonsult eller kund.

 • Du når oss på vårt växelnummer 08-35 35 53

  Vardagar 10.00-15.00 (Helger 13.00-14.00)

  Vi ber dig att läsa annonsen först innan du ringer oss så att samtalet kan bli så relevant som möjligt för både dig och oss.

  Om vi inte svarar så återkommer vi så snart vi bara kan. Tack för ditt tålamod på förhand.

 • Ödmjukhet, Ihärdighet och flexibilitet

  Genom ett prestigelöst och ihärdigt arbete med fötterna på jorden skapa mervärde och framgångar för vår omgivning. På så sätt är vi en del i omgivningens framgångsresa och de i vår, där flexibilitet är en avgörande faktor.

 • Factoringlösning

  Första uppdraget kan vara en uppförsbacke ekonomiskt innan betalningen är dig tillhanda. För snabbare betalning första månaderna som konsult kan Shaya Solutions hjälpa till att lösa detta.

 • Hälsa och friskvård

  Ett aktivt liv där välmående och trivsamhet i arbetet går hand i hand. Låt dig njuta av 350+ studios till ett förmånligt avtal med leverantör av friskvård. Förhandlat och klart. För vårt nätverk, våra partners.

 • Pension

  Det är lätt att planeringen av tjänstepensionen kan glömmas bort när ditt fokus ligger på uppdraget. I ett led att skapa mervärde kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med Sveriges största bolag med specialisering på tjänstepension för att hitta en lösning.

 • Försäkringar

  Att vara rätt försäkrad kan ibland kännas som en djungel. Vi ger dig råd kring konsultansvarsförsäkringar och har etablerade relationer med flertalet försäkringsbolag för att göra det lättare för dig att välja. Dessa bolag kan även rådge gällande frågor som berör sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

 • Föreläsningar

  Under 2020 kommer vi att bjuda in till ett antal föreläsningar rörande olika beställare, kunder och organisationer - allt för att du som konsult ska förstå hur du på bästa sätt kan göra din profil attraktiv för dessa beställare - samt vice versa. Under dessa föreläsningar ges konsulter också chansen att dela av sina erfarenheter till kunderna/beställarna. Dessa kan vara såväl offentliga som privata beställare.

Öka din chans för konsultuppdragen

Som Konsultmäklare söker vi underkonsulter till våra konsultuppdrag. Vill du öka dina chanser för att vinna ett uppdrag? Se nedan:

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor