facebook tracking

Konsultuppdrag: Senior fastighetskonsult - fastighetsutveckling hotell, Stockholm

Scroll to content

Om konsultuppdraget

 • Ort: Stockholm
 • Varaktighet: 04-maj-2020 - 01-maj-2022
 • Ansök senast: Omgående
 • Omfattning: 16h/v (40%)
  • Möjlighet till förlängning finns.
 • OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skallkraven för att vi öht. ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.

Rollbeskrivning

- Fastighetskonsult - Marknadsanalys och idé/konceptutveckling (Beredningsskedet & Komponeringsskedet) 

- Fastighetskonult - Rådgivning (Option1) (Samverkansskedet) 

- Fastighetskonsult - Uthyrning (Option 2) (Genomförandeskedet)

Uppdragsbeskrivning 

Projektets arbete är indelat i tre olika delar. Första delen utgörs av Beredningsskedet & Komponeringsskedet. Beräknats slutddatum syftar till det datum Beredningsskedet antas vara avklarat. Därefter kommer det att finnas möjlighet till förlängning (Option 1 med möjlighet till förlängning till Samverkansskedet är slutfört samt Option 2 med möjlighet att förlänga till Genomförandeskedet är slutfört). 

Beredningsskedet och Komponeringsskedet: 

Fastighetskonsultens uppdrag börjar med en idé på en hotellbyggnation presenterad av Kunden och därifrån genomförs marknads/behovsanalys där genomförbarhet, alternativa lösningar, genomförandetid samt totalekonomi utreds. Om ekonomi, utformning och genomförande bär sig i beredningsskedet tas processen vidare från beredning in i ett komponeringsskede. I komponeringsskedet arbetar fastighetskonsulten fram den optimala produkten inom projektets ramar satta från tidigare skedet.

Exempel på arbetsuppgifter

Beredningsskedet:

 • Genomföra marknads/behovsanalys där genomförbarhet, alternativa lösningar, genomförandetid samt totalekonomi utreds. 
 • Ta fram en idé/koncept. 
 • Arbeta fram den optimala produkten inom projektets givna ramar. 
 • Bistå sponsorn vid framtagande av tekniska bilagor till kommande hyresavtal. 
 • Bistå sponsorn vid framtagande av kommersiella bilagor till kommande hyresavtal.

Med de framtagna programhandlingarna som underlag genomförs en s k ”tidig förfrågan”, där entreprenörer får presentera organisation, indikativ kostnad, genomförandetid, riskeliminering samt hantering av miljö och kvalité. Inkomna erbjudande från entreprenörer utvärderas nogsamt och entreprenören med det förmånligaste erbjudandet kontrakteras för ett samverkansavtal då samverkansskedet börjar.                                                                  

Samverkansskedet (Option1):

 • Fastighetskonsulten ska stödja projekteringsledaren och granska projekteringsgruppens arbete som beställare av systemhandling.
 • Besitta god kunskap om projektets nyckeltal.
 • Ha en rådgivande funktion gentemot projektledningen och agera stöd åt projekteringsgruppen, exempelvis huruvida en viss lösning är ekonomisk hållbar eller lönsam. 
 • Bistå sponsorn i vidare utveckling av tekniska bilagor till kommande hyresavtal. 
 • Bistå sponsorn i vidare utveckling av kommersiella bilagor till kommande hyresavtal.

Genomförandeskedet (Option 2):

 • Om affären bär sig fram till ett genomförande ska konsulten vara med och följa upp beställningen och affären mot Stora projekt och hyresgästen fram till avslutat ekonomiskt projektavslut.
 • Att från portföljens sida agera mellanhand mellan Stora projekt och hyresgäst för att genom hela affären hantera tilläggsbeställningar från kunden. Följa upp beställningen och affären mellan portföljen och hyresgästen fram till avslutat ekonomiskt projekt avslut.                                                  

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

 • Akademisk utbildning inom: Ekonomi, Teknik, Fastighet, Bygg eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.
 • Mångårig erfarenhet från att jobba i projekt i en beställarorganisation där affären och kunden står i fokus. Erfarenhet från samverkansprojekt där samverkan sker parallellt med hyresgäster, operatörer och totalentreprenörer skall kunna styrkas. 
 • I rollen krävs erfarenhet av affärsförhandlingar med slutkund/brukare/operatör/totalentreprenör. 
 • Mycket stor vikt läggs vid att föreslagna konsulter inom organisationen har spetskompetenser samt behärskar helheten inom områdena kravställande, funktionsbeskrivande, byggekonomi, installation, konstruktion i mycket tidiga skeden.
 • Då uppdraget utförs på flygplats så tillkommer ytterligare safety & security regler vid utformning, tekniska lösningar och byggnation av nya byggnader, meriterande om man har en övergripande kunskap om regelverk kring detta. Ex krav från radiorådet, tillåtna höjder på byggkranar, byggnation nära terminal.

Nivå 4:

 • Genomfört uppgifter med mycket hög kvalitet, nivån uppnås normalt tidigast efter minst 7 års arbete inom aktuell disciplin/roll.
 • Konsulten ska ha utfört ett flertal liknande uppdrag kopplade till det efterfrågade objektet enligt avrop.

 

                                                       _______________________                                           

Hur du vinner uppdraget

 • Sök uppdraget genom denna annons
 • I ansökan anger du ett kravställt timpris
 • Lägg in ett CV i word-format
 • Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
 • Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar
  från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Rekryteringsföretag och Konsultmäklare med fokus på ingenjörer och teknologer inom Energi, Samhällsbyggnad och IT.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Affärsområden

Varför välja Shaya Solutions?

På Shaya Solutions värderas ödmjukhet, ihärdighet och flexibilitet högst - oavsett om du är en anställd, kandidat, partner, underkonsult eller kund.

 • Du når oss på vårt växelnummer 08-35 35 53

  Vardagar 10.00-15.00 (Helger 13.00-14.00)

  Vi ber dig att läsa annonsen först innan du ringer oss så att samtalet kan bli så relevant som möjligt för både dig och oss.

  Om vi inte svarar så återkommer vi så snart vi bara kan. Tack för ditt tålamod på förhand.

 • Ödmjukhet, Ihärdighet och flexibilitet

  Genom ett prestigelöst och ihärdigt arbete med fötterna på jorden skapa mervärde och framgångar för vår omgivning. På så sätt är vi en del i omgivningens framgångsresa och de i vår, där flexibilitet är en avgörande faktor.

 • Factoringlösning

  Första uppdraget kan vara en uppförsbacke ekonomiskt innan betalningen är dig tillhanda. För snabbare betalning första månaderna som konsult kan Shaya Solutions hjälpa till att lösa detta.

 • Hälsa och friskvård

  Ett aktivt liv där välmående och trivsamhet i arbetet går hand i hand. Låt dig njuta av 350+ studios till ett förmånligt avtal med leverantör av friskvård. Förhandlat och klart. För vårt nätverk, våra partners.

 • Pension

  Det är lätt att planeringen av tjänstepensionen kan glömmas bort när ditt fokus ligger på uppdraget. I ett led att skapa mervärde kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med Sveriges största bolag med specialisering på tjänstepension för att hitta en lösning.

 • Försäkringar

  Att vara rätt försäkrad kan ibland kännas som en djungel. Vi ger dig råd kring konsultansvarsförsäkringar och har etablerade relationer med flertalet försäkringsbolag för att göra det lättare för dig att välja. Dessa bolag kan även rådge gällande frågor som berör sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

 • Föreläsningar

  Under 2020 kommer vi att bjuda in till ett antal föreläsningar rörande olika beställare, kunder och organisationer - allt för att du som konsult ska förstå hur du på bästa sätt kan göra din profil attraktiv för dessa beställare - samt vice versa. Under dessa föreläsningar ges konsulter också chansen att dela av sina erfarenheter till kunderna/beställarna. Dessa kan vara såväl offentliga som privata beställare.

Öka din chans för konsultuppdragen

Som Konsultmäklare söker vi underkonsulter till våra konsultuppdrag. Vill du öka dina chanser för att vinna ett uppdrag? Se nedan:

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor