facebook tracking

Konsultuppdrag: Krav- och testledare, Sundbyberg

Scroll to content

Om konsultuppdraget

Varaktighet: 01-okt-2019 - 30-jun-2020
Sista ansökningsdag 23/8
Uppdraget uppskattas ha en beläggning på 80-100 % under hela uppdragstiden.

Kunden söker en Krav-och testledare som ska vara resurs i ett projekt samt i en initial förvaltningsfas av projektets lösning.

Uppdragsbeskrivning

Projektet kommer att bemannas av interna resurser inom IT samt konsulter. Du är ansvarig för att säkerställa att projektets krav sammanställs och att testerna genomförs korrekt samt dokumenteras. Krav- och testledaren ansvarar för att hålla ihop och leda krav- och testarbetet i programmet och förvaltningar samt stötta IT-samordning med metodstöd inom kravhantering.

Du rapporterar löpande till projektledaren för respektive projekt. Uppdraget omfattar i huvudsak projektet för Strukturdata, men även 'Realtidsprogrammets' andra projekt samt angränsade projekt och system vid Kunden. Som stöd har du projektmodellen PPS som i delar är anpassad till Kundens behov samt produktionsmodellen där test är beskrivet. Utöver PPS styrs vi som statligt affärsverk av riktlinjer, anvisningar och instruktioner.

Uppdraget omfattar även att vid behov verka som testledare inom andra projekt och förvaltningar.

Uppdraget avser att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till Kundens i det löpande arbete som utförs av Kunden. Utförandet av dessa tjänster leds och styrs av Kunden).

Arbetsuppgifter:

 • Kravledare
 • I samarbete med projektets arkitekt ta emot och beskriva nya behov
 • I samarbete med projektets samt verksamhetens experter, detaljera och formulera kravbild
 • Bistå utvecklare i det dagliga IT-utvecklingsarbetet.
 • Bistå vid lösningsdiskussioner.
 • Hålla ihop det dagliga utvecklingsarbetet i Jira
 • Planera genomförandet av godkända road-map aktiviteter
 • Ge metodstöd inom kravhantering i förvaltningsgruppen, inklusive verksamhetsspecialister
 • Testledare & acceptanstestledare
 • Stötta kravställarna i att ta fram testfall som underlag för acceptanstest
 • Tillse att alla testfall samt tester dokumenteras i Jira
 • Planera testtillfällen i förhållande till releaseplaneringen
 • Testleda system- och acceptanstest
 • Stötta verksamhetsspecialister vid utförande av test
 • Dokumentera och rapportera testresultat
 • Rapportera resultat till projektledaren och stötta projektet vid behov
 • Uppföljning av felrapporter Medverka vid releaseplanering

Skallkrav

Utbildning:

 • Högskole/universitetsutbildning minst 120p alternativt motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet.
 • ISTQB certifiering eller motsvarande
 • REQB/IREB certifiering eller motsvarande

Kompetens och Erfarenhet:

 • Tidigare arbetat som kravledare inom liknande uppdrag.
 • Tidigare arbetat som testledare inom liknande uppdrag.
 • Erfarenhet av agilt systemutvecklingsarbete enligt scrum.
 • Erfarenhet av att leda team och coacha medarbetare
 • Erfarenhet av att ta fram och dokumentera arbetsflöden och processer.
 • Erfarenhet av att arbeta med säkerhetsklassat system
 • Stor erfarenhet av att kommunicera med beställare, kravställare, leverantörer, verksamhetspersoner och andra aktuella intressenter utifrån ett test och kvalitetsperspektiv
 • Erfarenhet av PPS eller liknande som projektstyrningsmodell
 • Erfarenhet av att arbeta i projekt som finns i komplexa miljöer med höga krav på informationssäkerhet

Börkrav:

 • Erfarenhet av Jira 
 • Erfarenhet av Zephyr 
 • Erfarenhet av ReQtest 
 • Erfarenhet av något författarverktyg för e-learning, tex Articulate eller Lectora
 • Erfarenhet av arbete på myndighet eller statligt affärsverk
 • Erfarenhet från elmarknad och/eller kraftsystem

Om Shaya Solutions

Rekryteringsföretag och Konsultmäklare med fokus på ingenjörer och teknologer inom Energi, Samhällsbyggnad och IT.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Affärsområden

Varför välja Shaya Solutions?

På Shaya Solutions värderas ödmjukhet, ihärdighet och flexibilitet högst - oavsett om du är en anställd, kandidat, partner, underkonsult eller kund.

 • Ödmjukhet

  Genom ett prestigelöst arbete med fötterna på jorden skapa mervärde och framgångar för vår omgivning. På så sätt är vi en del i omgivningens framgångsresa och de i vår.

 • Ihärdighet

  Genom att vara outtröttliga och leverera ett kvalitativt arbete som kunder, kandidater, underkonsulter och partners kan vara nöjda med.

 • Flexibilitet

  Genom att vara lyhörda inför både kundernas, kandidaternas, våra partners och underkonsulters behov.

Öka din chans för konsultuppdragen

Som Konsultmäklare söker vi underkonsulter till våra konsultuppdrag. Vill du öka dina chanser för att vinna ett uppdrag? Se nedan:

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor