facebook tracking

Konsultuppdrag: Byggbesiktning projekt inom energisektorn, Stockholm

Om konsultuppdraget

Huvudbesiktningsman vid uppförande av ny byggnad som omfattar en industrilokal om ca 4000m2 i ett plan samt en tillhörande teknikbyggnad om ca 500m2 i två plan. Uppdraget omfattar såväl slutbesiktning som förbesiktningar. Aktuella förbesiktningar Armering, platta, stomme, VA. Om inte huvudbesiktningsman har alla kvalifikationer enligt ovan önskar beställaren att huvudbesiktningsman offererar av honom kända resurser så att slutbesiktning bygger på förtroende från tidigare besiktningar.

Besiktning inom byggnads‐, processanläggnings‐ och installationsentreprenader.

Arbetar med att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden.

Uppdraget innefattar att i nära samarbete med projektorganisationen verka som projektets besiktningsman. Detta gäller för skedena projektering, upphandling, produktion och driftsättning. Valda lösningar under projektering skall bevakas med avseende på teknik och kostnad för kontinuerlig optimering.

I uppdraget ingår att etablera och upprätthålla mycket god kommunikation med den projekterande organisationen och med upphandlade entreprenörer.

Obligatorisk kompetens och erfarenhet

 • Huvudbesiktningsman vid uppförande av ny byggnad. Meriterande om personen har erfarenhet från besiktningar av armering, platta, stålstomme och VA
 • Hög generalist-kompetens, och mycket hög utbildning och kompetens inom aktuellt område
 • Har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 10 års erfarenhet inom området. Är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
 • Tar huvudansvar för ett område.
 • Självständig
 • Personen skall ha dokumenterad kunskap inom besiktning av mark entreprenader med ett utpräglat analytiskt fokus. Högskoleutbildad ingenjör eller motsvarande med minst 10 års relevant erfarenhet. Fördjupad kunskap skall finnas inom mark. Arbetsuppgifterna kräver god social kompetens och samarbetsförmåga eftersom ni kommer arbeta tillsammans med övriga besiktningsgruppen

Om Shaya Solutions

Shaya Solutions AB förmedlar uppdrag och konsulter med Ingenjörs- och  IT-kompetens inom energi, infrastruktur, finans och IT.

Vi lägger ett stort fokus på kundnöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Varför välja Shaya Solutions?

På Shaya Solutions värderas ödmjukhet, ihärdighet och flexibilitet högst - oavsett om du är en anställd, kandidat, partner, underkonsult eller kund.

 • Ödmjukhet

  Genom ett prestigelöst arbete med fötterna på jorden skapa mervärde och framgångar för vår omgivning. På så sätt är vi en del i omgivningens framgångsresa och de i vår.

 • Ihärdighet

  Genom att vara outtröttliga och leverera ett kvalitativt arbete som kunder, kandidater, underkonsulter och partners kan vara nöjda med.

 • Flexibilitet

  Genom att vara lyhörda inför både kundernas, kandidaternas, våra partners och underkonsulters behov.

Vad betyder de olika begreppen?

Vad betyder begreppen konsult, partner, underkonsult, kandidat och hyrköp egentligen? Här kommer en förklarande film:

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor