facebook tracking

Konsultuppdrag: Etapplanerare / Produktionsplanerare till Stockholm

Om konsultuppdraget

Varaktighet: 02-Sep-2019 - 31-Dec-2020

Omfattning 40-60%

Stora Projekt driver en samling projekt med stor omfattning som kräver koordinering och samordning mellan projekten för att skapa effektivt projektarbete. Syftet med rollen är att säkerställa en samordning av byggproduktionen mellan projekt oavsett organisatorisk tillhörighet. Det betyder att dialoger behöver genomföras med många olika interna intressenter för att hantera beroenden, undvika produktionskrockar och anspråk på samma ytor under genomförande.

Syfte med uppdraget och förväntat resultat: 

1. Utveckla en samordnande produktionsplanering för stora projekt som används som underlag för dialogen i verksamheten. 

 2.  Hitta produktionssamordnade synergier mellan större byggprojekt som bedrivs hos kunden 

 3.  Uppnå en produktionsplanering som undviker att anspråk på ytor interfererar mellan oberoende projekt, att logistiska lösningar inte hindrar andra projekt eller är motstridiga, samt att ex kranar, TA planer, APD planer och liknande, utvecklas i tillräcklig omfattning för att kunna planeras mellan andra projekt.

Skallkrav

Erfarenhet:  Vi söker en person som Etapplanerare/ Produktionsplanerare som i sitt CV redovisar minst 3 uppdrag där denne har drivit produktions- och etapplanering. Utöver detta ser vi att rätt kandidat har minst 10 års erfarenhet av roller som byggledare alternativt byggprojektledare.

Om Shaya Solutions

Shaya Solutions AB förmedlar uppdrag och konsulter med Ingenjörs- och  IT-kompetens inom energi, infrastruktur, finans och IT.

Vi lägger ett stort fokus på kundnöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Varför välja Shaya Solutions?

På Shaya Solutions värderas ödmjukhet, ihärdighet och flexibilitet högst - oavsett om du är en anställd, kandidat, partner, underkonsult eller kund.

  • Ödmjukhet

    Genom ett prestigelöst arbete med fötterna på jorden skapa mervärde och framgångar för vår omgivning. På så sätt är vi en del i omgivningens framgångsresa och de i vår.

  • Ihärdighet

    Genom att vara outtröttliga och leverera ett kvalitativt arbete som kunder, kandidater, underkonsulter och partners kan vara nöjda med.

  • Flexibilitet

    Genom att vara lyhörda inför både kundernas, kandidaternas, våra partners och underkonsulters behov.

Vad betyder de olika begreppen?

Vad betyder begreppen konsult, partner, underkonsult, kandidat och hyrköp egentligen? Här kommer en förklarande film:

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor