facebook tracking

Konsultuppdrag: Teknisk samordning stationer till Stockholm

Om konsultuppdraget

Varaktighet: 01-okt-2019 - 30-sep-2020

Uppdraget uppskattas ha en beläggning på 50-100 % under hela uppdragstiden.

Avser uppdraget att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till Kunden i det löpande arbete som utförs av Kunden. Utförandet av dessa tjänster leds och styrs av Kunden).

Den tekniska samordningen består av två huvudsakliga ben, förvaltning av reinvesteringsportfölj innehållande stationsförnyelse-projekt samt upprättande av stationsavtal för att justera ägandet av dessa.  

Tjänsten är placerad i avdelning Anläggningar och enhet Reinvesteringar och utredningar. 

Övergripande utreda, samordna och initiera stationsförnyelser så att projektens målsättning uppnås enligt tidplan, kostnadsprognos och önskad teknisk lösning. 

Vidare ska så kallade stationsavtal upprättas för att justera gemensamt ägande av stamnätsstationer, vilket görs i samarbete med externa parter och interna jurister.

Om Shaya Solutions

Shaya Solutions AB förmedlar uppdrag och konsulter med Ingenjörs- och  IT-kompetens inom energi, infrastruktur, finans och IT.

Vi lägger ett stort fokus på kundnöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Varför välja Shaya Solutions?

På Shaya Solutions värderas ödmjukhet, ihärdighet och flexibilitet högst - oavsett om du är en anställd, kandidat, partner, underkonsult eller kund.

  • Ödmjukhet

    Genom ett prestigelöst arbete med fötterna på jorden skapa mervärde och framgångar för vår omgivning. På så sätt är vi en del i omgivningens framgångsresa och de i vår.

  • Ihärdighet

    Genom att vara outtröttliga och leverera ett kvalitativt arbete som kunder, kandidater, underkonsulter och partners kan vara nöjda med.

  • Flexibilitet

    Genom att vara lyhörda inför både kundernas, kandidaternas, våra partners och underkonsulters behov.

Vad betyder de olika begreppen?

Vad betyder begreppen konsult, partner, underkonsult, kandidat och hyrköp egentligen? Här kommer en förklarande film:

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor