facebook tracking

Konsultuppdrag: Systemansvarig IT Verksamhetsstöd till Sundbyberg, Stockholm

Om konsultuppdraget

Varaktighet: 01-okt-2019 - 31-dec-2020

Kunden som är belägen i Sundbyberg har behov av resurs som kan axla rollen som Systemansvarig IT. I rollen ingår att vidareutveckla respektive vidmakthålla verksöverskridande stödsystem.

Kunden arbetar enligt förvaltningsmodellen PM3 och uppdraget kommer innebära arbetsuppgifter i mer än ett av förvaltningsobjekten.

Kraven är hög kompetens och utbildning inom aktuellt området. 5-9 års erfarenhet inom området, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag inom aktuellt område med hög kvalitet. Är förebild för juniora konsulter. Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp samt arbeta självständigt.

Uppdraget avser att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till Kunden i det löpande arbete som utförs av Kunden. Utförandet av dessa tjänster leds och styrs av Kunden).

I arbetsuppgifterna ingår:

 • projektleda och driva uppgraderingar och systemförbättringar
 • bistå vid utarbetning av förvaltningsplan, planera för systemunderhåll, samt planera och genomföra förändringar
 • omvandla verksamhetskrav till systemkrav och att bistå vid teknisk kravspecificering och framtagande av nya lösningar
 • samarbeta med verksamhetsspecialister för framtagning och realisering av aktivitetslistor för systemen
 • samarbeta med externa leverantörer samt bidra i avtalshantering
 • delta i arbete med IT-säkerhet genom att bistå vid risk- och sårbarhetsanalyser, omvärldsbevaka informationssäkerhet mm
 • uppdatera dokumentation för systemen t.ex. drift- och förvaltningsanvisningar respektive systemberoenden
 • agera första eskaleringspunkt avseende IT-incidenter för sina system och delta i felsökning och samordning av insatser. Eskalera avvikelser från avtalade åtaganden
 • rapportera incident- och tillgänglighetsstatistik samt status och avvikelser
 • ansvara för samordning av systemtester

Om Shaya Solutions

Shaya Solutions AB förmedlar uppdrag och konsulter med Ingenjörs- och  IT-kompetens inom energi, infrastruktur, finans och IT.

Vi lägger ett stort fokus på kundnöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Varför välja Shaya Solutions?

På Shaya Solutions värderas ödmjukhet, ihärdighet och flexibilitet högst - oavsett om du är en anställd, kandidat, partner, underkonsult eller kund.

 • Ödmjukhet

  Genom ett prestigelöst arbete med fötterna på jorden skapa mervärde och framgångar för vår omgivning. På så sätt är vi en del i omgivningens framgångsresa och de i vår.

 • Ihärdighet

  Genom att vara outtröttliga och leverera ett kvalitativt arbete som kunder, kandidater, underkonsulter och partners kan vara nöjda med.

 • Flexibilitet

  Genom att vara lyhörda inför både kundernas, kandidaternas, våra partners och underkonsulters behov.

Vad betyder de olika begreppen?

Vad betyder begreppen konsult, partner, underkonsult, kandidat och hyrköp egentligen? Här kommer en förklarande film:

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor